Strawberry Tiramisu

Healthy, sweet and juicy, berries make a wonderful treat for the season. How about enjoying their marvelous taste in a creamy dessert? You may wanna try this strawberry tiramisu cake recipe. I made mine with strawberries, however any other berries (raspberry, blackberry, blueberry or even fresh cherry) would do. Original recipe can be found at chefkoch.de. 1... Continue Reading →

Advertisements

Chuyện ngôn ngữ nơi xứ người

Geneva không phải nơi tốt nhất để học tiếng Pháp đâu, tôi vẫn thường than vãn như vậy với bạn bè. Hoặc là, với riêng tôi, thật ra Geneva lại là nơi tốt nhất để học đủ mọi loại ngôn ngữ, trong đó bao gồm cả tiếng Pháp - thứ tiếng vốn được xác định... Continue Reading →

Lyon một ngày không nắng

Gần 2 tháng trước, nhân dịp bạn Trang Ngô từ Bern xuống chơi và sự kiện đồng Franc Thụy Sĩ lên giá so với đồng Euro (nghĩa là mang tiền từ Thụy Sĩ sang Eurozone tiêu sẽ rất có lợi!), tôi quyết định đi Lyon chơi một ngày. Lần này đi có hai đồng chí... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑